ค่าบริการ

 (ประยุกต์ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566)

 

ค่าบริการนำเข้าสินค้าจากจีนต่อใบสั่งซื้อผ่านGopuมีค่าใช้จ่ายโดยดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายหนึ่งใบสั่งซื้อ = ค่าเงินสินค้า (1) + ค่าขนส่งในจีน (2) + ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า (3) + ค่าขนส่งจากจีนมายังไทย (4) + ค่าขนส่งจากโกดังไทย ไปบ้านลูกค้ากรณีไม่ได้มารับเองที่โกดัง (5) 

 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าเงินสินค้า = ค่าสินค้า * อัตราแลกเปลี่ยนเรทเงินหยวน คือราคาสินค้าทีได้ระบุบนหน้าเว็บไซต์จีน หรือราคาที่ลุกค้าเจราจาได้กับร้านค้าจีน 

 (กรณีลูกค้าต่อรองราคากับร้านจีนได้ โปรดแจ้งราคาในช่องหมายเหตุใบสั่งซื้อเมื่อกดวางมัดจำใบสั่งซื้อในระบบ และส่งหลักฐานที่คุยกับทางร้านจีนให้Gopuในคุยกันในใบสั่งซื้อ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของเราดำเนินการสั่งซื้อกับร้านจีนทุกครั้ง)

 

(2) ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า ค่าเงินสินค้า * %ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า

 

     

 

หมายเหตุ

  • ค่าสินค้าที่ใช้คำนวณค่าบริการช่วยสั่งซื้อ เป็นยอดเงินรวมต่อหนึ่งใบสั่งซื้อต่อร้านค้าจีน

  • สำหรับใบสั่งซื้อที่มีค่าบริการช่วยสั่งซื้อต่ำกว่า 15 บาท จะถูกคิดเต็มเป็น 15 บาท

 

(3) ค่าจัดส่งในจีน คือค่าจัดส่งสินค้าจากร้านค้าจีนไปโกดังGopuในจีน ค่าจัดส่งนี้ได้คิดตามราคาที่ระบุบนเว็บไซต์ของร้านค้าจีน หรือตามราคาที่ลูกค้าต่อรองได้กับร้านค้าจีน

ทางGopuจะอัพเดทค่าขนส่งในจีนของใบสั่งซื้อในระบบ เมื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าจีนให้ลูกค้า

 

(4) ค่าขนส่งจากจีนมายังไทย = น้ำหนักคิดค่าขนส่งของใบสั่งซื้อ x อัตราค่าขนส่ง

หลังจากที่สินค้าเข้าโกดังในจีน ทางเราวัดขนาดและชั่งน้ำหนักของสินค้าเพื่อคำนวนค่าขนส่งจากจีนมาไทย สินค้าจะได้นำออกจากจีนทุกวัน 

การขนส่งจากจีนมายังไทยมีสองรูปแบบ รายละเอียดตามดังต่อไปนี้  

ขนส่งแบบเร็ว (ทางรถ) ระยะเวลาขนส่งประมาณ 4 - 7 วัน สินค้าจะเข้าโกดังGopuในไทย นับตั้งแต่เมื่อสินค้าออกจากโกดังจีน

 

    

 

ขนส่งแบบประหยัด (ทางเรือ) ระยะเวลาขนส่งประมาณ 10 - 15 วัน สินค้าจะเข้าโกดังGopuในไทย นับตั้งแต่เมื่อสินค้าออกโกดังจีน

ขนส่งแบบประหยัดใช้ได้เฉพราะใบสั่งซื้อที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป สามารถนำเข้าได้สินค้าทุกประเภท (ยกเว้นสินค้าต้องห้าม สินค้าผิดกฎหมาย) 

 

     

 

(หมายเหตุ: เรทค่าขนส่งนี้ประยุกต์ใช้กับใบสั่งซื้อที่วางมัดจำหลังเวลา00.00น.ของวันที่ 05/08/2023 เป็นต้นไป สำหรับใบสั่งซื้อที่วางมัดจำก่อนเวลา00.00น.ของวันที่ 05/08/2023 ใช้เรทค่าขนส่งเดิม ดูเรทค่าขนส่งเดิมที่นี่)

 

หมายเหตุ

1. วิธีคำนวณ น้ำหนักคิดค่าขนส่งจากจีนมาไทยของใบสั่งซื้อ
ทุกแพ็คเกจสินค้าจะมีน้ำหนักสุทธิ และน้ำหนักตามปริมาตร เมื่อสินค้าเข้าโกดังในจีน ทางGopuจะชั่งน้ำหนักสุทธิ และวัดขนาดแพ็คเกจสินค้าเพื่อแปลงเป็นน้ำหนักตามปริมาตร

ระหว่างน้ำหนักสุทธิ และน้ำหนักตามปริมาตร น้ำหนักไหนสูงกว่าจะได้ใช้ในการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทย

สูตรคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร (Kg) = (ยาว(cm) *กว้าง(cm) * สูง(cm)) / 6000

ตัวอย่าง สินค้า 1ลัง มีน้ำหนักสิทธิ 6 กก. ขนาด 27*42*68(cm)

น้ำหนักสุทธิ = 6 กก.

น้ำหนักตามปริมาตร = 27*44*68/6000 = 13.46 กก.

สรุป น้ำหนักตามปริมาตรสูงว่าน้ำหนักสุทธิ ดังนั้นค่าขนส่งจากจีนมาไทยของใบสั่งซื้อจะถูกคิดตามน้ำหนักตามปริมาตร

 

 

2. ค่าขนส่งของใบสั่งซื้อได้คิดจากน้ำหนักรวมของทุกแพ็คเกจของใบสั่งซื้อ

3. หากน้ำหนักรวมของใบสั่งซื้อต่ำกว่า 0.5 กก.จะถูกคิดเต็มเป็น 0.5 กก.

4. ค่าขนส่งสินค้าจากจีนมายังไทย เป็นค่าขนส่งจากโกดังของGopuในจีนถึงโกดังของGopuในไทย

5. นอกจากค่าใช้จ่ายคงที่ที่กล่าวมาด้านบนGopuยังมีบริการเสริมคือ บริการตรวจเช็คสินค้า และ บริการตีลังไม้ หากลูกค้าเลือกใช้บริการ

ลูกค้าสามารถกดเลือกใช้บริการตรวจเช็คสินค้า และบริการตีลังไม้ได้ เมื่อกดวางเงินมัดจำใบสั่งซื้อ หรือส่งข้อความแจ้งใช้บริการในคุยกันในใบสั่งซื้อ ก่อนที่สินค้าเข้าโกดังในจีน

6. สินค้ามอก. เช่น ของเล่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนตร์ เครื่องจักร สินค้าประเภทแบตเตอรี่ อุปกรณ์ส่งสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 

7. สินค้าพิเศษ เช่น เครื่องสำอาง สินค้าลายลิขสิทธิ์ทุกชนิด

 

บริการตรวจเช็คสินค้า

รายละเอียดค่าบริการตามตารางนี้

 

    

(เรทค่าบริการตรวจเช็คนี้ได้ประะยุกต์ใช้กับใบสั่งซื้อที่วางมัดจำตั้งแต่วันที่ 05/04/2023)

 

หมายเหตุ

  • Gopu แนะนำลูกค้าควรใช้บริการตรวจเช็ค เมื่อสินค้าเข้าโกดังจีน เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คสินค้า จะตรวจเช็คเกี่ยวกับจำนวน ลักษณะเบื้องต้นของสินค้าตามที่ลูกค้ากดสั่งซื้อ สำหรับสินค้าในหมวดสินค้าแฟชั่น จะได้ตรวจเช็คลักษณะของสินค้า ตามขนาด สี ไซส์ ยกเว้นกรณีสีของสินค้าอาจจะเข้ม/อ่อนกว่าสีที่ร้านจีนลงในเว็บไซต์จีน

  • Gopu ไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจเช็ค เกี่ยวกับ คุณภาพสินค้า ข้อมูลจำเพาะของสินค้า สินค้าปลอม(fake) สินค้าแบรนด์เนม

  • Gopu จะคืน100% ค่าเงินสินค้า กรณีสินค้าที่ได้รับพบปัญหาเช่น จำนวนสินค้าไม่ตรงกับจำนวน หรือผิดลักษณะเบื้องต้นของสินค้ากับที่เจ้าหน้าที่ทางเราตรวจเช็คได้

  •  กรณีลูกค้าไม่ใช้บริการตรวจเช็ค ทางเราจะจัดการตามข้อกำหนดและนโยบายเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของGopu ทางGopuจะสนับสนุนทำการร้องเรียนกับร้านจีนให้ลูกค้า ทุกใบสั่งซื้อเมื่อรับสินค้า คุณลูกค้าควรถ่ายคลิปแกะกล่องพัสดุ คลิปนับสินค้า รูปสินค้ามีปัญหา รูปสินค้าที่ได้รับทั้งหมด รูปสภาพกล่องพัสดุ รูปใบตราส่งเป็นภาษาจีน/ไทยที่ติดหน้ากล่อง ลฯล เพื่อทำเป็นหลักฐานในการร้องเรียนกับร้านจีน ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

บริการตีลังไม้

สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าประเภทที่แตกหัก หรือเสียรูปทรงง่าย ทางGopuขอเสนอให้ลูกค้าควรใช้บริการตีลังไม้ เพื่อลดลงความเสี่ยงระหว่างการขนส่งสินค้า

รายละเอียดค่าบริการตีลังไม้ตามตารางนี้

 

                      


(5) ค่าขนส่งจากโกดังไทย ไปบ้านลูกค้ากรณีไม่ได้มารับเองที่โกดัง

กรณีลูกค้ามารับสินค้าที่โกดังในไทยจะไม่มีค่าใช้จ่าย
กรณีลูกค้าต้องการให้ทางGopuจัดส่งสินค้าไปที่บ้านลูกค้า ค่าจัดส่งสินค้าจะได้คิดตามเรทค่าขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนในประเทศไทย

 

คณะกรรมการบริหาร GOPUCO.COM